Magyar
MagyarEnglishDeutschSlovenčinaRomână
Általános szerződési feltételek
Adatkezelési tájékoztató
Vásárlási tudnivalók
Általános szerződési feltételek
Általános szerződési feltételek (ÁSZF)

Általános Szerződési Feltételek Viszonteladók részére

 

 

A jelen Általános Szerződési Feltételeket (továbbiakban ÁSZF) a Reintex Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (5000 Szolnok, Thököly út 85., Cégjegyzékszám: 16-09-004432, Adószám: 11501457-2-16) (továbbiakban Reintex Kft.) a fogalmak meghatározásának, valamint a Reintex Kft. és a viszonteladó vásárlók közötti kereskedelmi kapcsolatok szabályozásának céljából adjuk ki, azonban a Reintex Kft. és szerződött partnerei között az alapvető szállítási szerződés a mérvadó.

Elérhetőségek a reintexb2b.hu/információk/elérhetőség oldalon található.

 

1. Fogalom meghatározás

A vásárló az a viszonteladóként regisztrált vállalkozó vagy gazdasági társaság, aki a jelen ÁSZF-el összhangban, bármilyen módon (személyesen, postai úton, faxon, internetes oldalon keresztül – http://www.reintexb2b.hu, vagy e-mail-en) eljuttatja a Reintex Kft-hez az áru megrendelését, és a terméket továbbértékesítés céljából vásárolja meg.

 

2. Regisztráció

2.1 A vásárló viszonteladóként való regisztrációja, csakúgy, mint a vásárló jelen ÁSZF elfogadása feltétele a megrendelés teljesítésének.

2.2 A vásárló regisztrációjának részét képezik a következő adatok, melyeket a weboldalon történő regisztrációval, vagy a regisztrációs adatlap kitöltésével (kérje kollégánktól) juttathat el cégüknek:

A) Cégnév

B) A kért számlázási és szállítási cím, amennyiben nem azonosak

C) Kapcsolattartó adatai (csak természetes személy lehet, valós e-mail címmel és valós telefonszámmal)

D) Adószám / EU adószám

E) Működési engedély és Cégkivonat / Vállalkozói engedély (webes regisztráció esetén emailben küldje meg ezek másolatát a vevőszolgálatunk részére a reintex@reintex.hu címre)

2.3 A regisztrált Partner köteles adatai frissítéséért felelősséget vállalni.

 

3. Megrendelés és annak visszautasítása

3.1 A megrendelés a vásárló egyoldalú jogügylete, amellyel kifejezésre juttatja érdeklődését a Reintex Kft. internetes oldalán kínált áru megvétele iránt, illetve a Reintex Kft. által a vásárló részére eljuttatott egyedi ajánlatok alapján, vagy más módon kiajánlott árajánlatban szereplő árért, pontosan meghatározott mennyiségben, a meghatározott teljesítési helyre / szállítási címre. A vásárló megrendelése egyidejűleg az adásvételi szerződés tervezete is.

3.2 A Reintex Kft. megrendelést csak regisztrált Partnerétől fogad el (2. pont szerint).

3.3 A megrendelés leadása történhet személyesen irodánkban, a webáruházban, e-mail-en keresztül, vagy más, előre egyeztetett módon.

3.4 A vásárló a Reintex Kft. részére leadott megrendelésével kinyilvánítja, hogy ismeri és elfogadja a Reintex Kft. aktuális árait, és egyetért az ÁSZF-el.

3.5 Az időközben elfogyott termékek legközelebbi elérhetőségi dátumáról a vevőszolgálat ad tájékoztatást.

3.6 A Reintex Kft-nek joga van az ok megadása nélkül elutasítani a megrendelést, ha az bármilyen okból hátrányt jelent a Reintex Kft-re. A vásárló részéről kizárt bárminemű szankciók kilátásba helyezése.

3.7 A Reintex Kft. ugyancsak jogosult a megrendelés elutasítására, ha a vásárló a megrendelés kiállítása napjáig nem rendezte a Reintex Kft-vel szembeni összes tartozását.

 

4. A megrendelés teljesítése

4.1 A megrendelés teljesítése alatt a megrendelt áru Vevő részére történő fizikai kiszállítása vagy átadása értendő. Az áru teljesítése, átadása a Vevő igénye alapján történik, de legfeljebb 3 munkanapon belül. Ettől eltérő teljesítés lehetséges, azonban ebben az esetben a Reintex Kft. tájékoztatja Vevőt a várható teljesítésről.

4.2 Árut csak a vásárló megrendelése alapján kézbesítünk, mégpedig a pontosan meghatározott szállítási helyre – a kézbesítés címére.

4.3 Amennyiben a vásárló a megrendelés leadásának alkalmával nem tüntet fel egyéb címet a megrendelt áru kézbesítéséhez, érvényes, hogy a kézbesítés helye egyben a vásárló címe. Abban az esetben, ha a vásárló egyszeri alkalommal nem a megszokott címre kéri az áru kézbesítését, erről a Reintex Kft-t írásban tájékoztatni kell. Ellenkező esetben a megszokott címre történő szállításból eredő, vagy hibásan megadott szállítás cím esetén, nem vállal a Reintex Kft. felelősséget a rossz címre történt szállítások következményeiért és a szállítás megismétlésének költségét sem vállalja.

4.4 A vásárló köteles írásban haladéktalanul tájékoztatni a Reintex Kft-t a kézbesítési hely címének módosításáról.

4.5 A Reintex Kft. szállítási kötelezettségét akkor teljesítette, ha a megrendelt árut a vásárló átvette a szállítást végző futárszolgálattól.

4.6 A Vevő köteles a kiszállítás időpontjában a csomag sértetlenségének ellenőrzését végrehajtani. Amennyiben a Vevő megállapítja, hogy a szállított áru sérült, vagy mennyiségileg hiányos, a 8. pontban (Reklamáció) leírtak szerint járjon el.

4.7 A vásárló, vagy képviselője igazolja az áru átvételét az árut átvevő személy teljes nevének kiírásával (nyomtatott betűkkel) és aláírásával a szállítólevélen, számlán, vagy a futárszolgálat által használt átvételt igazoló dokumentumon. Lehetőség szerint az aláírást a cég bélyegzőjével egészíti ki. A vásárló teljes mértékben felel azért, hogy az árut az arra jogosult személy vegye át.

4.8 A vásárló az áruhoz való tulajdonjogot, a kiállított számla alapján, a teljes vételár kifizetése után szerzi meg. Az áru kárveszély viselése abban a pillanatban átszáll a vásárlóra, amikor átvette az árut a szállítótól.

4.9 A szállítólevél, vagy számla az áru kézbesítésének része. Tartalmazza a Reintex Kft. adatait, a vásárló megjelölését és annak azonosítási adatait, a szállított áru adatait.

4.10 A megrendelés módosításáról/lemondásáról a Reintex Kft-t írásban szükséges tájékoztatni a megrendeléshez tartozó számla elkészülése előtt, melyről bővebb tájékoztatást a vevőszolgálat ad.

 

5. A termék ára és a kézbesített áru kifizetése

5.1 A termékek ára a Reintex Kft. weboldalán, vagy egyedi ajánlatában van feltüntetve. Minden egyes üzleti esetnél a megrendelés kézbesítése idején érvényes ár illetve az árajánlatban jelzett árérvényességi határidő a döntő. A kézbesített áru kifizetése a számlán feltüntetett módon kell, hogy történjen.

5.2 Az ajánlatokban és a weboldalon megjelenő árak, nettó árak. Magyarországi vásárlók részére a számlát bruttó értékkel készítjük el. Nem magyarországi vásárlók részére a számlát - amennyiben rendelkeznek érvényes EU adószámmal - nettó értékkel készítjük el, ha az áru kiszállítása magyarországon kívüli, de Európai Uniós országba történik meg. 

 

6. Kézbesítési költségek

A mindenkori aktuális szállítási költségekről érdeklődjön kapcsolattartójánál, vagy vevőszolgálatunknál e-mailben (reintex@reintex.hu).

 

7. Reklamáció

7.1 Reklamáció alatt a vásárló egyoldalú jogügylete értendő, amely a kézbesített áru hibáiért (minőségi és/vagy mennyiségi) való felelősség jogi érvényesítésére irányul. Az árut reklamálni írásos formában, a Reintex Kft. vevőszolgálatánál lehet a „Reklamációs adatlap” kitöltésével és annak eljuttatásával faxon vagy e-mailben.

7.2 A futárszolgálattal kézbesített csomag külső sérülésének észrevételéről a futárral jegyzőkönyvet kell felvetetni, lehetőség szerint a sérülésről fényképe(ke)t kell készíteni. A fényképeket és jegyzőkönyvet a kitöltött Reklamációs adatlappal együtt juttassa el hozzánk.

A nem sértetlen csomagolású terméket a vásárló csak saját felelősségre veheti át!

7.3 A kézbesített áru látható hibáit (minőségi és/ vagy mennyiségi) legkésőbb az áru átvételétől számított 2 munkanapon belül szükséges jelezni. A „Reklamációs adatlap” kitöltésekor meg kell adni a számla sorszámát, a Vevő nevét, telefonszámát, a termék cikkszámát, megnevezését, a hiányzó mennyiségeket és/vagy az áru minőségi hibáinak pontos leírását.

7.4 A mennyiségi hibákra tett reklamáció jogosságának elismerése esetén (a kézbesített áru mennyisége és a számlán feltüntetett mennyiség közti különbség) a hiányzó árut az első lehetséges alkalommal pótoljuk, vagy árát jóváírjuk. Reklamációját igyekszünk a legrövidebb időn belül kivizsgálni, ennek ideje maximum 7 munkanapot vehet igénybe.

7.5 A megállapított minőségi hibákra vonatkozó reklamáció elfogadását követően, a hibás árut az első lehetséges alkalommal minőségileg megfelelő árura kicseréljük, vagy a vételárát jóváírjuk. Reklamációját igyekszünk a legrövidebb időn belül kivizsgálni, ennek ideje maximum 7 munkanapot vehet igénybe.

7.6 A termék használata közben keletkezett hibák is írásos formában reklamálhatók a Reintex Kft. vevőszolgálatánál tett bejelentés által. A reklamáció kivizsgálása a Magyar Köztársaság jogrendje alapján hatályos jogszabályokkal és a konkrét árufajta jótállásával összhangban történik. Reklamációját igyekszünk a legrövidebb időn belül kivizsgálni, ennek ideje maximum 7 munkanapot vehet igénybe.

 

8. Záró rendelkezések

8.1 A Reintex Kft. és a vásárló közti jogviszonyt a Magyar Köztársaság jogrendje szabályozza.

8.2 A szerződő felek kötelezik magukat, hogy az esetleges vitás kérdésekben, melyek a kötelezettségek teljesítésével kapcsolatban keletkeznek jelen ÁSZF alapján, elsősorban békés úton történő megoldást részesítik előnyben.

8.3 A felek között keletkezett jogvitáról a Magyar Köztársaság illetékes bírósága dönt.

8.4 A jelen ÁSZF 2019.02.15-én lép hatályba.

 

Adatkezelési tájékoztató
Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési és adatvédelmi tájékoztató

 

A Reintex Kft., mint a lenti adatok szerinti adatkezelő, a www.reintexb2b.hu weboldal felhasználóinak személyes adatait érintő adatkezelési tevékenységéről az Európai Tanács és a Parlament a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 rendelete, General Data Protection Regulation, a továbbiakban: GDPR alapján az érintettek előzetes tájékoztatása és jogaik gyakorlásának elősegítése érdekében kiadja a jelen adatkezelési és adatvédelmi tájékoztatót.

 

Az adatkezelő

A www.reintexb2b.hu honlapot (a továbbiakban: Honlap) működtető adatkezelő:

Cégnév: Reintex Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Székhely: 5000 Szolnok, Thököly út 85.

Cégjegyzékének száma: 16-09-004432

Cégjegyzékét vezeti: Szolnoki Városi Bíróság

Adószám: 11501457-2-16

Telefonszám: +36-56-424-455

E-mail cím: reintex@reintex.hu

Honlap: www.reintexb2b.hu

Képviselik: Rác Mihály tulajdonos és/vagy Hegedűs Zsuzsa ügyvezető igazgató

(a továbbiakban Adatkezelő)

 

Értelmező fogalmak

A jelen tájékoztatóban használt fogalmak azonosak a GDPR fogalmaival, azonban a könnyebb áttekinthetőség érdekében magyarázó megjegyzéseket fűztünk hozzá.

„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

 

„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

 

„az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

 

„profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előre jelzésére használják;

 

„álnevesítés” (pszeudonimizáció): a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik feltéve, hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;

 

„nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;

 

„adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

 

„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

 

„címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

 

„harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

 

„az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

 

„adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

 

„vállalkozás”: gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, függetlenül a jogi formájától, ideértve a rendszeres gazdasági tevékenységet folytató személyegyesítő társaságokat és egyesületeket is;

 

„vállalkozáscsoport”: az ellenőrző vállalkozás és az általa ellenőrzött vállalkozások;

 

„felügyeleti hatóság”: egy tagállam által az 51. cikknek megfelelően létrehozott független közhatalmi szerv, Magyarországon ez a szerv: a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság;

 

„érintett felügyeleti hatóság”: az a felügyeleti hatóság, amelyet a személyes adatok kezelése a következő okok valamelyike alapján érint:

 1. az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó az említett felügyeleti hatóság tagállamának területén rendelkezik tevékenységi hellyel;
 2. az adatkezelés jelentős mértékben érinti vagy valószínűsíthetően jelentős mértékben érinti a felügyeleti hatóság tagállamában lakóhellyel rendelkező érintetteket; vagy
 3. panaszt nyújtottak be az említett felügyeleti hatósághoz;

 

„személyes adatok határokon átnyúló adatkezelése”:

 1. személyes adatoknak az Unióban megvalósuló olyan kezelése, amelyre az egynél több tagállamban tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelő vagy adatfeldolgozó több tagállamban található tevékenységi helyein folytatott tevékenységekkel összefüggésben kerül sor; vagy
 2. személyes adatoknak az Unióban megvalósuló olyan kezelése, amelyre az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó egyetlen tevékenységi helyén folytatott tevékenységekkel összefüggésben kerül sor úgy, hogy egynél több tagállamban jelentős mértékben érint vagy valószínűsíthetően jelentős mértékben érint érintetteket;

 

„az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás”: az (EU) 2015/1535 európai parlamenti és tanácsi irányelv (1) 1. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében vett szolgáltatás;

 

Az adatkezelés elvei

Az Adatkezelő a személyes adatokat jogszerűen, tisztességesen, és az érintett számára átlátható módon kezeli. Az Adatkezelő csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjt személyes adatot és csak e célokkal összeegyeztethető módon kezeli azokat. Törekszik arra, hogy az általa kezelt adatok megfelelőek, relevánsak, pontosak és naprakészek legyenek. Az Adatkezelő biztosítja az érintett jogainak érvényesülését, és megteszi a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy az adatkezelés annak minden szakaszában jogszerű legyen, gondoskodik a személyes adatok integritásának, bizalmas jellegének fenntartásáról.

 

Adatkezelési tevékenységek

1. Adatkezelési tevékenység a Honlapon

A Honlapon a jelen tájékoztatóban alább részletezettek szerint kizárólag szerződés teljesítése (beleértve a szerződés megkötését megelőzően szükséges lépéseket), valamint az érintettek hozzájárulása alapján történik személyes adatok gyűjtése és kezelése.

a) A Honlapon elérhető termékekre vonatkozó megrendelések teljesítése céljából

A Honlapon elérhető termékek megrendelése esetén a látogató (vásárló) kiválasztja a megvásárolni kívánt terméket, mely a vásárlói kosárba kerül. A vásárlás további lépéseinek folytatása esetén a vásárló alább meghatározott személyes adatait gyűjtjük be megrendelésének teljesítése érdekében.

A kezelt személyes adatok: név, telefonszám, e-mail cím, lakcím

Az adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) b) pont)

Az adatkezelés időtartama: amennyiben az érintett és az Adatkezelő között szerződés jön létre, abban az esetben teljesítéstől (a szerződés megszűnésétől) számított öt év, kivéve, ha jogszabály az adott termékre vonatkozóan ennél hosszabb szavatossági, jótállási időt határoz meg. Az igényérvényesítéshez nem kapcsolódó adatokat az Adatkezelő törli, ha az adatkezelés célja megszűnt, vagy az érintett azt kéri.

b) Hírlevél küldése céljából

A Honlapon a látogatók email-címük és nevük megadásával feliratkozhatnak az Adatkezelő hírleveleire. A beleegyezés bármikor visszavonható, a leiratkozásra vonatkozó tudnivalókat minden hírlevél tartalmazza.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont)

Kezelt személyes adat: email-cím, név

Az adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig

 

2. Adattovábbítás

A Honlap használata során megadott személyes adatok továbbítása kizárólag a jelen tájékoztatóban megnevezett adatfeldolgozók részére történhet. Személyes adatok továbbítására 3. személyhez (hatósághoz, stb.) ezt meghaladóan kizárólag abban az esetben kerülhet sor, ha azt eltérést nem engedő (uniós, vagy magyar) jogszabály kötelezően előírja, ilyen esetben az adott jogszabály által előírt módon és feltételekkel.

 

3. Cookie-k használata (analitikai, vásárlás segítő és termékajánló szolgáltatások)

A Honlapon cookie-k használatára kerül sor. A “cookie-k” kisméretű adatok, melyek ideiglenesen a böngészőprogramról a látogató számítógépének merevlemezére kerülnek. A cookie-k többféle célt szolgálhatnak, egyesek elengedhetetlenek az oldal működéséhez („folyamat cookie-k”), mások információkat gyűjtenek a weboldal használatával kapcsolatosan (analitika, statisztikák: „használatot segítő cookie-k”), ezek által a Honlap későbbi használata kényelmesebbé, praktikusabbá válik. További cookie-k a hirdetéshez kapcsolódók, melyek abban segítenek, hogy a Honlap látogatóinak az őket leginkább érdeklő hirdetések jelenhessenek meg.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont)

 

4. Naplózás

A Honlap meglátogatásakor a webszerver naplózza a felhasználó tevékenységét, melyet 14 napig tárol. Utána automatikusan törlődik a rendszerből.

 

5. Könyvelés

Az adatkezelés jogalapja: a könyvvezetésre és adózásra vonatkozó jogi kötelezettségeink teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont)

Kezelt személyes adatok: név, cím, telefonszám

Az adatkezelés időtartama: a mindenkori számviteli jogszabályokban előírt bizonylati megőrzési idő (jelenleg a számla kibocsátásától számított 8. év vége)

 

6. Számla kibocsátás

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettségek teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont)

Kezelt személyes adatok: név, cím, telefonszám, e-mail cím

Az adatkezelés időtartama: a mindenkori számviteli jogszabályokban előírt bizonylati megőrzési idő (jelenleg a számla kibocsátásától számított 8. év vége)

 

7. Elektronikus megfigyelőrendszer

Az Adatkezelő által üzemeltett, Áruház ügyféltereiben megfigyelő- és rögzítő rendszer működik:

Reintex 5000 Szolnok, Thököly út 85.

Kamerák irányulnak az ügyféltérre, a bejáratra, a pénztárakra és a raktárakra. A kamera használatára piktogrammal is ellátott jelzés figyelmeztet.

A kamerák a fenti megfigyelt területre belépő személyek képmását és cselekvéseit rögzítik, hangrögzítés nem történik.

Kezelt személyes adatok: az érintett képmása, cselekvései a megfigyelt területen, és egyéb, a megfigyelőrendszer által esetlegesen rögzített személyes adatai

Az adatkezelés célja: az emberi élet, testi épség, személyi szabadság, továbbá az üzleti titok védelme, személy- és vagyonvédelem (ezen belül: jogsértő magatartások észlelése, megelőzése, az elkövető tettenérése, a jogsértések bizonyítása, az ügyféltérben esetlegesen előforduló balesetek dokumentálása)

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása (a megfigyelt területre történő belépéssel megadva az Szvmt. 30.§ (2) bekezdése alapján),

Az adatkezelés időtartama: felhasználás hiányában legfeljebb a rögzítéstől számított három munkanap [Szvmt. 31. § (2) bekezdés].

Az adatok tárolásával kapcsolatos információk: a felvételeket az Adatkezelő a székhelyén található szervereken, fokozott adatbiztonsági intézkedések mellett tárolja, biztosítva, hogy illetéktelen személyek ne tekinthessék meg, és ne másolhassák le a felvételeket

Hozzáférés a felvételekhez: a kamerák aktuális képének megtekintésére kizárólag az Adatkezelő erre kijelölt munkavállalói jogosultak, és csak a jelen tájékoztatóban megjelölt adatkezelési célok megvalósulása érdekében. A felvételek megtekintésére, a felvételek adathordozóra rögzítésére kizárólag az Adatkezelő erre kijelölt munkavállalója jogosult, a jelen tájékoztatóban megjelölt adatkezelési célok megvalósulása érdekében.

Naplózás: a rögzített felvételekbe történő betekintéseket és adathordozóra rögzítéseket az azt végző személy nevével, az adatok megismerésének okával és időpontjával jegyzőkönyvben rögzíti az Adatkezelő.

 

Adatfeldolgozók

A Honlap működése, a Honlapon keresztül történő megrendelések színvonalas kiszolgálása érdekében az Adatkezelő az alábbi adatfeldolgozók közreműködését veszi igénybe. Az adatfeldolgozók a GDPR, illetve a velük kötött szerződés szabályainak megfelelőn, az adatkezelő utasításai szerint végzik a tevékenységüket.

 

1. Tárhely szolgáltatás

Cégnév: Unas Online Kft.

Székhely: 9400 Sopron, Kőszegi út 14.

Cégjegyzékszám: 08-09-015594

 

Adatkezelési tevékenysége: rendelések fogadása, a rendelés teljesítéséhez szükséges adatok bekérése, gyűjtése, tárolása és továbbítása a Adatkezelő felé. Visszaigazoló e-mailek küldése. Hírlevél feliratkozáshoz e-mail címek gyűjtése és tárolása.

 

2. Könyvelés

Cégnév: Privát-Haszon Kft.

Székhely: 5000 Szolnok, Petőfi u. 14.

Cégjegyzékszám: 16-09-002392

 

Cégnév: Lékóné Bede Marianna Zsuzsanna EV.

Székhely: 5000 Szolnok, Téglagyári út 5.

Adószám: 68018502-1-36

Ny.sz.: 51098681

 

Adatkezelési tevékenysége: az adózási, illetve számviteli jogszabályokban előírt könyvviteli, könyvvezetési tevékenységek

 

3. Számlakibocsátás

Cégnév: Cégmenedzser Szoftver Kft.

Székhely: 1054 Budapest, Szemere u. 19.

Cégjegyzékszám: 01-09-956747

 

Adatkezelési tevékenysége: a számviteli és adózási jogszabályokban előírt bizonylat kibocsátási tevékenységek.

 

4. Hírlevélküldés

Cégnév: Unas Online Kft.

Székhely: 9400 Sopron, Kőszegi út 14.

Cégjegyzékszám: 08-09-015594

 

Adatkezelési tevékenysége: a hírlevélküldést igénylő felhasználók e-mail címeinek kezelése

 

5. Terméktámogatás

Cégnév: Google Ireland Limited

Székhely: Gordon House Barrow Street Dublin 4 Ireland

Cégjegyzékszám: IE6388047V

 

Adatkezelési tevékenysége: cookie-k segítségével a felhasználók böngészési és oldallátogatási szokásait rögzítik a termékajánlási és vásárlás könnyítő szolgáltatás érdekében

 

6. Rendszergazdai szolgáltatások

Cégnév: Win Investor Zrt.

Székhely: 5000 Szolnok, Kolozsvári út 3.

Cégjegyzékszám: 01-10-044830

 

Adatkezelési tevékenysége: szerverek üzemeltetése, adatok tárolása

 

7. Fuvarozási szolgáltatás

Cégnév: GLS Hungary Csomag-Logisztikai Kft.

Székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.

Cégjegyzékszám: 13-09-111755

 

Adatbiztonság

Az Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatbiztonság követelményének érvényesülését biztosítják.

Az Adatkezelő az általa kezelt adatokat az irányadó jogszabályoknak megfelelően tartja nyilván, biztosítva, hogy az adatokat csak azok a munkavállalók, és egyéb az Adatkezelő érdekkörében eljáró személyek ismerhessék meg, akiknek erre munkakörük, feladatuk ellátása érdekében szükségük van. Az Adatkezelő érdekkörében eljáró valamennyi személy kizárólag azon adatok megismerésére jogosult, amely kezelése szükséges a megnevezett személy munkakörének ellátáshoz. A megnevezett személyek az adatokat kötelesek bizalmasan kezelni.

Az Adatkezelő az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére. Az Adatkezelő több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt választja, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene.

 

Informatikai nyilvántartások védelme

Az Adatkezelő az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik különösen:

- a jogosulatlan hozzáférés elleni védelmet biztosító intézkedésekről, ezen belül a szoftver és hardver eszközök védelméről, illetve a fizikai védelemről (hozzáférés védelem, hálózati védelem);

- az adatállományok helyreállításának lehetőségét biztosító intézkedésekről, ezen belül a rendszeres biztonsági mentésről és a másolatok elkülönített, biztonságos kezeléséről (tükrözés, biztonsági mentés);

- az adatállományok vírusok elleni védelméről (vírusvédelem);

- az adatállományok, illetve az azokat hordozó eszközök fizikai védelméről, ezen belül a tűzkár, vízkár, villámcsapás, egyéb elemi kár elleni védelemről, illetve az ilyen események következtében bekövetkező károsodások helyreállíthatóságáról (archiválás, tűzvédelem).

 

Papíralapú nyilvántartások védelme

Az Adatkezelő a papíralapú nyilvántartások védelme érdekében megteszi a szükséges intézkedéseket különösen a fizikai biztonság, illetve tűzvédelem tekintetében. A munkavállalók, és egyéb, az Adatkezelő érdekében eljáró személyek az általuk használt, vagy birtokukban lévő, személyes adatokat is tartalmazó adathordozókat, függetlenül az adatok rögzítésének módjától, kötelesek biztonságosan őrizni, és védeni a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

 

Tájékoztatás az érintett jogairól és jogainak érvényesítéséről

1. Az érintett jogai

a) Tájékoztatás és személyes adatokhoz való hozzáférés

Az érintettet megilleti a jog, hogy az Adatkezelő a rendelkezésére bocsássa az adatkezelésére vonatkozó információkat, így különösen az adatkezelés céljaira, kategóriáira, a lehetséges címzettekre, a tárolás időtartamára, továbbá – ha a személyes adatot nem az érintettől gyűjtötték – az adatok forrására vonatkozóan.

 

b) Helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult kérni, hogy a rá vonatkozó pontatlan adatot az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse.

 

c) Törlés joga

Az érintett bármikor jogosult az általa korábban adott adatkezelési hozzájárulást visszavonni, és adatainak törlését kérni. Az Adatkezelő köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha

- a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

- az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

- az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,

- a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

- a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

- a személyes adatok gyűjtésére közvetlenül gyermeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

A törlés megtagadható, ha

- a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából van az adatra szükség, vagy

- ha a személyes adatok kezelésére jogszabály felhatalmazást ad; valamint

- jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

A törlési kérelem megtagadásáról az Adatkezelő minden esetben tájékoztatják az érintettet, megjelölve a törlés megtagadásának indokát. Személyes adat törlésére irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

 

d) Jog az elfeledtetéshez

Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és a fenti c) pont szerint azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

 

e) Korlátozáshoz való jog

Az érintett kérheti, hogy személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza, ha

- vitatja a kezelt személyes adatok pontosságát, vagy

- az adatkezelés jogellenes, de az érintett a kezelt személyes adatok törlését ellenzi, vagy

- az adatkezelés célja megvalósult, de az érintett igényli a személyes adat Adatkezelő általi kezelését jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

 

Korlátozás esetén a korlátozás alá eső személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

 

f) Adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a hozzájárulásán, vagy szerződés kezelésén alapulva, automatizált módon kezelt személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban részére átadják és/vagy azokat – ha ez technikailag megvalósítható – egy másik adatkezelő részére továbbítsák.

 

g) Tiltakozás joga

Amennyiben az adatkezelés az Adatkezelő, vagy harmadik fél jogos érdekének érvényesítésén alapul, abban az esetben az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen.

 

2. Az érintett jogainak érvényesítése

a) Az érintett a személyes adataira vonatkozó adatkezeléssel kapcsolatos bármilyen kéréssel, kérdéssel, észrevétellel az Adatkezelő munkatársaihoz fordulhat a reintex@reintex.hu címre küldött e-mailben vagy az Adatkezelő 5000 Szolnok, Thököly út 85. postacímére elküldött levélben.

 

b) Az Adatkezelő elősegíti az érintett fenti jogainak a gyakorlását. Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

 

c) Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

 

d) A fenti b-c) pontok szerinti tájékoztatást és intézkedést díjmentesen kell biztosítani. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:

 

d/a) ésszerű összegű díjat számíthat fel, vagy

 

d/b) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az adatkezelőt terheli.

 

e) Az érintett az adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu), illetve jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. Ez utóbbi esetben a per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

 

Vásárlási tudnivalók
Reklamációs adatlap
Reklamáció kezelésének folyamata

Reklamáció és visszáru kezelésének folyamata

 

A Reintex Kft. viszonteladókra vonatkozó ÁSZF szerinti 4.6. kimondja, hogy a Reintex Kft. szállítási kötelezettségét akkor teljesítette, ha a megrendelt árut Ön átvette a szállítást végző futárszolgálattól. Köteles a kiszállítás időpontjában a csomag sértetlenségének ellenőrzését végrehajtani. Amennyiben megállapítja, hogy a szállított áru sérült, vagy mennyiségileg hiányos, az ÁSZF 7. pontja szerinti reklamáció esete merül fel, eszerint szükséges eljárni. Probléma esetén kétfajta reklamációt különböztetünk meg: minőségi vagy mennyiségi reklamáció. Ha nem a rendelésének megfelelő terméket kapja, vagy rendeléséhez képest kisebb/nagyobb mennyiségű áru érkezik és kerül kiszámlázásra, akkor a visszáruzás esete merül fel, eszerint szükséges eljárni.

Mindhárom esetben más eljárás követendő, melyet a következőkben részletezünk.

 

Reklamációt igénylő esetek és azok ügyintézése:

 

Minőségi reklamáció:

 1. A futárszolgálattal kézbesített csomag külső sérülésének észrevételéről a futárral áruátvételkor jegyzőkönyvet kell felvetetni, a doboz külső sérüléseiről fényképeket kell készíteni. A szállítás közben okozott sérüléseket csak a futárszolgálat által a kiszállításkor felvett jegyzőkönyv megléte esetében áll módjában a Reintex Kft-nek elbírálni és a sérült termékeket jóváírni vagy cserélni, vagy javítani. Ez esetben a reklamációt a kitöltött „Reklamációs adatlap”, a felvett jegyzőkönyv és a sérült dobozról, valamint a sérült termék(ek)ről készített fényképek csatolásával, legkésőbb az áru átvételétől számított 2 munkanapon belül szükséges jeleznie a reintex@reintex.hu email címen.
 2. Amennyiben a kiszállításkor a dobozon külsérelmi nyomok nem fedezhetőek fel, a futárral jegyzőkönyv felvételére nincs szükség. Ez esetben, ha a kézbesített árut mégis minőségileg kifogásolhatónak találja, a reklamációt a sérült termék(ek) látható minőségi hibá(i)ról készített fényképek és a kitöltött „Reklamációs adatlap” csatolásával, legkésőbb az áru átvételétől számított 2 munkanapon belül szükséges jeleznie a reintex@reintex.hu email címen.
 3. Cégünk telephelyén személyesen átvett áruk esetén távozást követően semmilyen reklamációt nem fogadunk el, ezért kérjük, az átadás alkalmával, mielőtt telephelyünket elhagyják, alaposan ellenőrizzék az átvett áruk minőségét. Amennyiben az átvett termékek között minőségileg kifogásolhatót talál, és a sérülés egyértelműen az áru átvétele előtt keletkezett, úgy még a telephely elhagyását megelőzően személyes reklamációval tud élni a Reintex Kft. áruátadási pontján. Ez esetben mindkét fél részéről minőségi újraellenőrzés történik. Ha a felek a sérülés okozójának megállapításához szükségesnek ítélik meg, a Reintex Kft. munkatársai jogosultak a telephelyen készült videófelvétel utólagos ellenőrzésére. Ezt legfeljebb a személyes átvétel munkanapjának végéig szükséges megtenniük. Ha a sérülés egyértelműen a Reintex Kft-nek róható fel a sérült termék(ek) cseréje, javítása vagy az összeg számlával történő jóváírása azonnal megtörténik a Reintex Kft. részéről. Valótlan, vagy a vevőnek felróható okból keletkezett sérülés megállapításakor egyik fél részéről sincs szükség további intézkedésre.

 

Mennyiségi reklamáció:

 1. A futárszolgálattal kézbesített csomag külső sérülésének észrevételéről a futárral áruátvételkor jegyzőkönyvet kell felvetetni, a doboz külső sérüléseiről fényképeket kell készíteni. A szállítás közben okozott mennyiségi hiányokat csak a futárszolgálat által a kiszállításkor felvett jegyzőkönyv megléte esetében áll módjában a Reintex Kft-nek elbírálni és a hiányzó termékeket jóváírni vagy pótolni. Ez esetben a reklamációt a kitöltött „Reklamációs adatlap”, a felvett jegyzőkönyv és a sérült dobozról készített fényképek csatolásával, legkésőbb az áru átvételétől számított 2 munkanapon belül szükséges jeleznie a reintex@reintex.hu email címen.
 2. Amennyiben a kiszállításkor a dobozon külsérelmi nyomok nem fedezhetőek fel, a futárral jegyzőkönyv felvételére nincs szükség. Ez esetben, ha a kézbesített árut az áruátvételkor a mellékelt számlához képest mennyiségileg hiányosnak találja (pl. 10db helyett csak 9 érkezett), vagy többletet fedez fel (pl. 10db helyett 11db érkezett) a reklamációt a kitöltött „Reklamációs adatlap” csatolásával, legkésőbb az áru átvételétől számított 2 munkanapon belül szükséges jeleznie a reintex@reintex.hu email címen.
 3. Ha áruátvételkor azt tapasztalja, hogy nem a rendelésének megfelelő terméket kapta (pl. piros helyett kék színt), akkor a minőségi eltérés igényét a Reintex Kft. által kiállított számla másolatának, és a kitöltött „Reklamációs adatlap” csatolásával, legkésőbb az áru átvételétől számított 2 munkanapon belül szükséges jeleznie a reintex@reintex.hu email címen.
 4. Cégünk telephelyén személyesen átvett áruk esetén távozást követően semmilyen reklamációt nem fogadunk el, ezért kérjük, az átadás alkalmával, mielőtt telephelyünket elhagyják, alaposan ellenőrizzék az átvett áruk mennyiségét. Amennyiben a mellékelt számlához képest mennyiségi eltérést tapasztal, úgy azt még a telephely elhagyását megelőzően személyesen tudja megtenni a Reintex Kft. áruátadási pontján. Ez esetben mindkét fél részéről mennyiségi újraellenőrzés történik. Ha a felek a hiány okozójának megállapításához szükségesnek ítélik meg, a Reintex Kft. munkatársai jogosultak a telephelyen készült videófelvétel utólagos ellenőrzésére. Ezt legfeljebb a személyes átvétel munkanapjának végéig szükséges megtenniük. A valós hiány megállapítása esetén a mennyiségi pótlás azonnal megtörténik a Reintex Kft. részéről. Valótlan hiány megállapításakor egyik fél részéről sincs szükség további intézkedésre.

 

A „Reklamációs adatlap” kitöltésekor meg kell adni a számla sorszámát, az Ön nevét, telefonszámát, a termék(ek) cikkszámát, megnevezését, és az áru minőségi hibá(i)nak pontos leírását. Az elbíráláshoz szükséges a reklamált termék(ek)ről készített fénykép csatolása a „Reklamációs adatlap” mellé. A fényképeken jól kivehetőnek kell lennie magának a terméknek, a rajta lévő forgalmazói jelzéseknek, címkének, valamint a terméknek, vagy annak csomagolásában keletkezett sérülésnek. Ezek hiányában a Reintex Kft. jogosult új, a fenti feltételeknek megfelelő fényképek igénylésére Öntől. Amennyiben Ön valamely okból kifolyólag egyáltalán nem tudja teljesíteni a fényképek csatolásának igényét, de a reklamációját a fent megjelölt határidőig jelzi, illetve a „Reklamációs adatlapot” csatolja, úgy a reklamáció elbírálásához lehetősége van SAJÁT KÖLTSÉGEN az adott áru haladéktalan visszaküldésére a Reintex Kft. telephelyére.

A központi elbírálás eredményéről a Reintex Kft. elektronikus úton e-mailben legfeljebb 7 munkanapon belül értesíti Önt (amennyiben az elbíráláshoz már minden szükséges dokumentumot és fényképet biztosított). JOGOS elbírálás esetén, az Ön értesítését követő 3 munkanapon belül a „Reklamációs adatlapon” az Ön által előre megjelölt módon történik az áru cseréje, javítása vagy az összeg számlával történő jóváírása. Ezek esetei:

 1. az áru cseréje: a feladó költségén futárszolgálattal, vagy saját sofőrrel történő csere; egyéb a közös megegyezés útján kialakított, egyeztetett további cserelehetőségek valamelyike
 2. ha olyan termékről van szó, ahol a termék javítása annak értékcsökkenése nélkül végrehajtható, vagy nem jelent nagyobb költséget a javítása, mint a cseréje, akkor törvényi adta lehetőség a csere helyett a termék határidőre (általában 15 nap) történő javítása.
 3. számlázással történő korrigálás: ha Ön elfogadja, megtartja a kapott terméket és nem kéri a cserét úgy értékbeli korrekció történik számlázás útján.